Tisková konference dne 8.8.2012 k návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (vystoupení senátora Jana Hajdy)

V současném období je v Senátu PČR projednáván zákon o církevních restitucích. Vzhledem k tomu, že Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu má zpracovat stanovisko pro zasedání Senátu PČR, považuji za nutné svým spoluobčanům a voličům sdělit následující (jako předseda VHZD).

Církve v 50 letech byla předmětem velkých křivd.

(Násilné uzavírání klášterů či internace řeholníků a kněžích).

Chci zdůraznit, že já i ČSSD, jsme pro vyrovnání (restitucí) s církvemi.

Ovšem v podobě, v jakém zákon přišel ze Sněmovny, tento nelze schválit.

 

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu navrhl zákon  zamítnout z následujících důvodů:

  1. Uvedený návrh zákona jasně prolamuje hranici 25. 2.1948.

Nechci zde polemizovat o tom, že je to znevážení demokratických principů prezidentů Masaryka a Beneše, jejich úsilí o demokratizaci společnosti, ale především se otevírá pandořina skříňka pro nároky těch, na které se vztahovaly Benešovy dekrety a hranice 25.2.1948, když sám český parlament prolomí tuto hranici.

§ 5 odst.a) cituji:

Skutečnostmi, v jejichž důsledku došlo v rozhodném období k majetkovým křivdám jsou:

Odnětí věcí bez náhrady postupem podle zákona č. 142/1947 Sb. O revizi první pozemkové reformy, nebo podle zákona č. 46/1948 Sb. O nové pozemkové reformě.

(Poznámka – v roce 1919 přihlásily církve celkem k pozemkové reformě 59 tisíc ha z.p. a 177 tisíc ostatní půdy.

V roce 1948 – 24 tis. ha a 150 tis. ha ostatní půdy. Další problém je ve způsobu ocenění majetku.

2) Nehorázně vysokými náhradami cen u půdy,  místo 11,- Kč/ha je použito 44,- Kč/ha, obdobně je to i u lesů, dochází dle propočtu expertů o nepřiměřené navýšení náhrad o 50 mld.Kč. Tento nesmyslný výpočet bude po dobu 30 let zatěžovat nejen nás, ale i naše vnoučata apod.

3) Jak je možné, že náhradu dostanou i církve, které v 50. letech na našem území neexistovaly. (7 z 15 )

4) Návrh zákona tím, že ruší dekrety prezidenta Beneše, umožňuje například restituci majetku Řádu německých rytířů. Jedná se o majetek, který zahrnuje cca 28 tisíc ha lesa, 6 tisíc ha zemědělské půdy a hrady Sovinec a Bouzov.

5) Takto formulovaný zákon vrazí hluboký klín mezi církve a většinu společnosti se všemi negativními důsledky.

6) Zásadně je třeba odmítnout garantované úročení náhrad dle  inflace na 30 let,když toto pánové Nečas a Drábek zásadně odmítají u důchodců. Navíc ještě 17 roků mají daňoví poplatníci přispívat na platy duchovních církví.

7) První převody (prodeje) majetku budou osvobozeny od daně z převodu nemovitostí.

8) Restituční proces vůči fyzickým osobám předpokládal „odstranění a zmírnění některých majetkových křivd“, církvím se nahrazuje a vrací vše, (nerespektuje se co již  obdržely) popírá se rovnost před zákonem.

 

Nelze tímto špatným zákonem pana Miroslava Kalouska a pana Petra Nečase  připravit voliče o 134 mld. Kč.

 

„Církevní restituce je třeba dokončit, avšak spravedlivým způsobem, které nepoškodí české daňové poplatníky, neprolomí restituční hranici 25. 2. 1948 a nezpochybní dekrety prezidenta Beneše a pozemkovou reformu T. G. Masaryka“.