Tisková zpráva - Novela zákona pomůže hasičům. Stanice se nesmí rušit.

Do konce května projde legislativním výborem novela zákona, která má zajistit vícezdrojové financování jak profesionálních tak dobrovolných hasičů. Tento způsob financování funguje v Rakousku, Německu i v USA a na Slovensku.

Hasiči poskytují službu veřejného charakteru, které prospívají celé společnosti, každoročně se podílejí na záchraně lidských životů i majetku. Přesto jsou hasiči dlouhodobě podfinancování v řádech miliard ve svých rozpočtech. Tento stav má význam na akceschopnost jednotlivých jednotek. Dochází také ke stárnutí technologií a vozového parku.  Z hlediska současné rozpočtové situace hasičů je naprosto zásadní tento stav vyřešit,“ vysvětluje důvody připravené novely její spoluautor senátor Jan Hajda.

Podle novely by každá pojišťovna podnikající na území České republiky odvedla 5 %
z vybraného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla na speciální účet zřízený Ministerstvem vnitra. V roce 2010 vybrali na tomto pojistném pojišťovny více než 24 mld. Kč (přesně 24.367.313.000,- Kč). Navrhovaných 5 % z této částky, což je téměř 1,2 mld. Kč (přesně 1.190.795.000,- Kč), by bylo určeno k přerozdělení hasičům.

„Pro přerozdělování musíme nastavit jasná pravidla. Tři pětiny peněz by přerozdělilo ministerstvo vnitra krajským hasičům a dvě pětiny by poslalo krajům, které by tyto peníze přerozdělily obcím zřizujícím jednotky dobrovolných hasičů,“ popisuje systém navrhovaného dělení peněz senátor Jan Hajda.

Na Břeclavsku jsou hasičské stanice: v Mikulově, v Pohořelicích, Břeclavi a v Hustopečích. Podle Jana Hajdy není možné, aby stanice byly zrušeny nebo omezeny. Jsou rovnoměrně rozložené, takže zajišťují v případě ohrožení potřeby obyvatel.