Tisková zpráva senátora Jana Hajdy ke zdanění hazardu

Senát Parlamentu ČR těsně před vánocemi, v rámci nové daňové soustavy, kterou předkládal ministr financí ČR Miroslav Kalousek, rozhodoval o zdanění a užití financí prostředků z hazardu.
Dá se konstatovat, že rozhodoval mezi pozměňovacím návrhem předsedy Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR poslance Pavla Suchánka, který dával pravomoci majitelům hazardu, aby sami rozhodovali, dle své libovůle, o využití finančních prostředků získaných z hazardu (což je základ pro korupční jednání), a mezi pozměňovacím návrhem, který předložil předseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR senátor Jan Hajda, který znamená zdanění hazardu a o tyto finanční prostředky budou posíleny obecní rozpočty. Jedná se cca o 6 mld. Kč. 
Senátor Jan Hajda, předseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR k tomu podotkl: "...před hlasování jsem tuto situaci konzultoval s většinou starostů našeho okresu s tím, že jsem si ověřil, že finanční prostředky z ústředí na činnost sportovců, dobrovolných hasičů apod. prakticky nedostávají. Považuji zastupitelstva našich obcí a měst natolik za odpovědná, že budou uvedené zajmové organizace podporovat minimálně jako doposud. Nechat rozhodování o využití finančních prostředků získaných z hazardu na majitelích hazardu bylo pro mně a většinu senátorů nepřijatelné."