Tiskové prohlášení - novela zákona o vinohradnictví

Dne 2.května 2012 senátor Jan Hajda předseda Výboru pro hospodářství zemědělství a dopravu Senátu PČR obhajoval v Poslanecké sněmovně PČR novelu vinohradnického zákona týkající se vykazování dovozových vín. Předkládané znění ukládalo všem dovozcům, kteří dovezou v nádobách nad 15 litrů více než 50 hektolitrů oznámit toto určeným kontrolním orgánům.

Tento návrh byl před schválením v Senátu konzultován s oficiálními zástupci vinařů (Svazem vinařů, Svazem zpracovatelů vína), ale i kontrolními orgány např.Českou zemědělskou a potravinářskou inspekcí. Při projednávání v Poslanecké sněmovně ministr zemědělství Petr Bendl vystoupil proti senátnímu návrhu, proběhla vyžádaná přestávka pravicových klubů, kde byli poslanci "přesvědčeni o nutnosti hlasování proti senátnímu návrhu". Vzhledem k tomu, že pravice má v Poslanecké sněmovně převahu byl pochopitelně senátní návrh zamítnut a současném období nemusí dovozci podával žádné hlášení, protože senátor Jan Hajda upozornil ve svém vystoupení ministra zemědělství Petra Bendla a pravicové poslance, že toto řešení podpoří šedou ekonomiku a podvody na trhu s vínem.

"Zbývá si položit otázku: Čí a jaké zájmy hájí ministr zemědělství Petr Bendl, když prosazuje znění paragrafu, se kterým vinaři produkující česká a moravská vína nesouhlasí?" zdůraznil senátor Jan Hajda.