Tisková zpráva předsedy Výboru pro hospodářství zemědělství a dopravu Senátu PČR senátora Jana Hajdy

Tisková zpráva

předsedy Výboru pro hospodářství zemědělství a dopravu Senátu PČR

senátora Jana Hajdy

k návrhu senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb.,

 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

 (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

 

Ve středu dne 6. června 2012 Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR projednal senátní návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích, jehož cílem je oddálení zdravotních prohlídek u neprofesionálních řidičů do 65 let. Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu se domnívá, že oddálení těchto  zdravotních musí korespondovat se snahou prodlužovat aktivní věk a časový odchod do důchodu.