Tvrdonské slavnosti 2016

  Dne 4. června 2016 se senátor Ing. Jan Hajda zúčastnil 63. Ročníku národopisných slavností – Podluží v písni a tanci Tvrdonice. Jedná se o jeden z nejstarších folklorních festivalů s tradičním programem vystoupení dechových hudeb, soutěží ve zpěvu , tanci, cimbálových muzik , sborů a souborů. Jedna z tradičních soutěží je  soutěž o Stárka Podluží.

Letošní ročník byl významný a obohacený tím, že v areálu ,na Slovácké chalupě, byla slavnostně odhalena pamětní deska ke 100. výročí narození Jožky SEVERINA, rodáka z Tvrdonic, vynikajícího zpěváka a výrazného reprezentanta lidové písně na Podluží.

U Slovácké chalupy na jeho počest zazpíval ženský sbor z Tvrdonic a mužský sbor Tvrdonice-Kostice.