Ustavující schůze Senátu PČR

Ve dnech 19. a 21. listopadu 2014 proběhlo ustavující zasedání Senátu PČR pro 10. funkční období 2014 – 2016. Předsedou Senátu PČR pro 10. funkční období byl zvolen senátor Milan Štěch a do funkcí místopředsedů Senátu PČR byli zvoleni senátorka Miluše Horská, senátor Ivo Bárek, senátor Přemysl Sobotka a

senátor Zdeněk Škromach.    

                                    

Ustavující zasedání rovněž potvrdilo předsedy výborů Senátu PČR na základě proběhlé volby z jednání jednotlivých výborů. Senátor Jan Hajda byl zvolen do funkce předsedy Výboru pro hospodářství zemědělství a dopravu.