Valná hromada Svazu vinařů ČR

Ve středu 24. února 2016 se senátor Ing. Jan HAJDA zúčastnil“ Valné hromady“ Svazu vinařů ČR., která proběhla ve Velkých Bílovicích za účasti ministra zemědělství Ing. M. Jurečky, hejtmana Jihomoravského kraje  JUDr. M. Haška a dalších hostů.

Na valné hromadě byl  zvolen prezidentem Svazu vinařů ČR opět JUDr. NYITRAY Tibor. V diskuzi vystoupil i senátor Hajda, který mj. hovořil o nutnosti novely vinařského zákona.

 

Ve čtvrtek dne 25. února 2016 v 16.00 hod. jednal senátor Ing. Jan Hajda spolu s prezidentem Svazu vinařů ČR JUDr. NYITRAYEM na Ministerstvu průmyslu a obchodu v Praze o zavedení licencí na dovoz vína a živnostenského povolení ( nebo licenci na prodej vína), neboť v roce 2015 bylo zjištěno kontrolními orgány 1 500 prodejen bez povolení. Celkový její předpoklad je asi 5.000 a tyto především prodávají víno bez evidence.