Valtické vinné trhy 2017

SPOLEČNOST VALTICKÉ VINNÉ TRHY ve spolupráci se Střední vinařskou školou Valtice  a pod záštitou

hejtmana Jihomoravského kraje uspořádala ve dnech 12. a 13.5.2017  50. VALTICKÉ VINNÉ TRHY .

Na  slavnostní  zahájení dne 12.května  byl do čestného předsednictva  pozván senátor Ing. Jan HAJDA,

který se zúčastnil slavnostního předávání cen vinařům za oceněná vína.