VČS SD Mikulov

Dne 8. března 2016 se senátor Ing. Jan Hajda zúčastnil jednání výroční členské schůze Místní organizace Svazu důchodců České republiky v Mikulově, kde při svém vystoupení popřál  všem přítomným ženám vše nejlepší a hodně zdraví k Mezinárodnímu dni žen a všem přítomným do další jejich činnosti hodně pohody a elánu.

Dále seznámil účastníky schůze co vše pro důchodce ČSSD vykonala  v uplynulém období a co se ještě připravuje. Při diskuzi zodpověděl řadu otázek a připomínek. Ke zlepšení atmosféry  přispělo i vystoupení dětského souboru“ Palavánek“  s cimbálovou muzikou .