Vinobranní seniorů v Mikulově

Dne 7.9.2016 přijal senátor Ing. Jan Hajda pozvání na tradiční „VINOBRANÍ „, které pořádal Senior klub Mikulov v Centru volného času.

Zde s vlastním programem vystoupily důchodci, kteří si tak zpestřili svůj program.

Této akce se zúčastnil asistent senátora  V. Rišica, který poděkoval za pozvání a popřál všem důchodcům do dalších jejich činností hodně pohody a pevného zdraví.