Vyhlášení výsledků 1.ročníku soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“.

Dne 15. června 2017 uspořádal Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR vyhlášení výsledků 1. Ročníku soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“.

Akci zahájil předseda výboru senátor Ing. Jan Hajda.  

Soutěž probíhala v pěti specializovaných kategoriích zaměřených na základní, střední a vysoké školy, na firemní sektor a na sféru veřejné správy. Představeny byly nápady, projekty, výtvarná díla, výrobky i hledání možností využití surovin, které vedou k šetrnému nakládání se zdroji a jejich dalšímu využívání, a tím i k úspoře primárních surovin s pozitivním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí.

Této akce se zúčastnili i žáci Základní umělecké školy Pohořelice, kteří se umístili na 2. místě ve výtvarné soutěži.