Výjezní zasedání Mikulov

Dne 10.5.2015 se senátor Ing. J. Hajda zúčastnil  Výjezdního zasedání Krajské rady Svazu důchodců, které se konala v Mikulově v Centru volného času. Tohoto jednání se taktéž zúčastnil starosta města Mikulova p. R. Koštiál.

Senátor přítomné přivítal v krásném rozkvetlém Mikulově, popřál účastníkům hodně pohody a zdraví v jejich další činnosti. Taktéž pohovořil o novele vinohradnického zákona a tom, jak ČSSD spolupracuje s důchodci a to jak na celostátní úrovni tak i na úrovni okresu. Kladně hodnotil činnost organizací v Mikulově, Břeclavi a Hustopečích.