Výstava vín Přibice

Dne 20.5.2017 uspořádala MO ČZS Přibice tradiční 36. výstavu vín, kterém se zúčastnil senátor Ing. Jan Hajda, který předal

„Cenu senátora za nejlepší červené víno místního vinaře“ panu Janu Vybíralovi.

Po udělení cen s vinaři pobesedoval na téma vinohradnický zákon a stávající stav vinic po mrazech, které napáchaly značné škody.