Výstava vín Tvrdonice

 Dne 27.února 2016 se senátor Ing. Jan HAJDA zúčastnil místní výstavy vín v Tvrdonicích, kde místní vinaři vystavovali celkem 524 vzorků vín. Z těchto hodnocených vín  vzešli vítězové za :

Nejlépe hodnocené bílé víno p. Rozbořil M. z  Kostic

Nejlépe hodnocené červené víno p. Sotolář R. z Kostic

Nejlépe hodnocené víno rose  p. Maška M. z Tvrdonic 

Cenu starosty obce získal p. Hasil Jiří z Tvrdonic za Nejlépe hodnocené víno z Tvrdonic.

Cenu senátora Jana HAJDY získal p. Král F. z Týnce za Nejlépe hodnocenou kolekci vín.

Na výstavě diskutoval senátor Hajda s místními vinaři o připravované novele zákona o vinohradnictví a dalších tématech související se zemědělstvím  a vinné révě.