Výstava

Ve čtvrtek 11.května 2017 se senátor Ing. Jan Hajda zúčastnil „Národní výstavy hospodářských zvířat ANIMAL TECH a

Národní výstavy myslivosti NATUR EXPO Brno“  v areálu Výstaviště Brno.

Zde se zúčastnil oficiálního zahájení výstavy , vyhlášení výsledků soutěže Zlatá medaile a prohlídky expozic.