Vystoupení senátora Hajdy jako zpravodaje ke konvergenčnímu programu

Vážený pane premiére,

dámy a pánové,

Konvergenční program ČR (KP) vychází ze suchých celostátních čísel a formuluje stanovisko vlády, která sama si snaží dávat název reformní.

Základním problém vidím v tom, že předkládaná opatření nepřispívají ke zvýšení konkurenceschopnosti českých podnikatelů a nejsou zvažovány dopady na podnikatelské prostředí. Vláda ČR uplatňuje zvyšování daní především DPH zvýšením daní fyzických osob apod. a tato opatření mají vliv především na nízko příjmové skupiny a střední vrstvu.

Nevěnuje se pozornost vlastnímu výběru daní (daňový nevýběr v současnosti činí cca 130 miliard Kč a dle stanoviska odborníků bez majetkových přiznání, zavedení registračních pokladen apod., je  kvalitní výběr daní neřešitelný).

Jedna poznámka k DPH:

Je to nejjednodušší způsob, poněvadž jíst a léčit se musí všichni, nebo většina. Tady se nerespektuje, že ceny potravin ve světě rostou prudkým tempem.

Pozornost výrobě potravin věnují všechny vlády. U nás se podílí  18 % na HDP, ale ČR se díky přístupu MZE ČR stává odpadním košem nekvalitních potravin a pokud kontroly objeví závady (denně jsme informováni např. o vadných polských potravinách, ale MZE ČR  nezasahuje!).

Jak je možné, že od roku 2006 od nástupu pravice je vedena zemědělská politika včetně dotační tak, že ČR ztrácí soběstačnost ve výrobě základních potravin např. u vepřového 52 %, obdobně je tomu u drůbeže, vajec apod.. s  tím souvisí růst nezaměstnanosti.

Nelze se vymlouvat na EU.

V této situaci ČR vyváží základní suroviny – obiloviny, řepku apod. a dováží produkty s přidanou hodnotou a (Saldo ZO 31 mld. Kč)  získává charakter rozvojové země. V této situaci vládní záměr na zrušení zelené nafty ještě zhorší konkurenceschopnost zemědělců.

Od 1. 1. 2013 zaplatí český zemědělec za 1 litr nafty:

  • o 11,-  Kč víc než rakouský;
  • o   9,-  Kč víc než polský;
  • o   5,-  Kč víc než německý – a ten bere dvojnásobné dotace než český zemědělec.

Obdobná situace nastane pokud vláda ČR přijme v příštím roce to, co je naznačeno v Konvergenčním programu ČR, a to je zavedení spotřební daně u vína. Opět budeme evropskou výjimkou, skutečně někomu záleží na tom, že se zlikviduje konkurenceschopnost vinařů a dojde k ohrožení 20 tisíc pracovních míst především v oblastech s nejvyšší nezaměstnaností v ČR.

Všechno co vede ke zdražování potravin, zhoršení konkurenceschopnosti, povede k dalšímu snížení zemědělské produkce. Spotřebitelé budou kupovat to nejlevnější na trhu a nebudou se chovat podle předpokládaných vzorců. (To dokazují již nyní.)

 K tomu mi vážení kolegové, kolegyně, pane premiére dovolte jednu poznámku.

Pan premiér často používá výraz např. nutnost reforem apod. Ovšem je nutné konstatovat, že reformy a záměry jsou potřeba, ale ty mohou dělat pouze odborníci, profesně zdatní lidé. Jinak jsou reformy pouze účelové a  výhodné jen pro některé skupiny. Toto je i názor zemědělské veřejnosti, tak jak zazněl v minulých dnech na Žofíně. Zemědělské fórum, kde byla nebývalým způsobem zpochybněna kompetentnost a odbornost současného ministra zemědělství ČR, pan premiér odmítl se zástupci zemědělců jednat a navíc je nazval – kolchozní lobby – urážlivě, tam kde chybí věcné argumenty se nálepkuje.

Celý záměr KP může být dále narušen tím, na co bylo upozorněno panem  premiérem v Bruselu, a to nezvládnutím administrativního čerpání evropských dotací.

Jak je možné, že se dozvíme, že MF ČR falšovalo závěry kontrol apod. Můj základní dotaz na pana premiéra zní – Jaké z toho budou vyvozeny závěry ??; Kdo zaplatí chybějící miliardy??; Bude zodpovědný ministr financí ČR posílat složenky??

Již dříve Brusel upozorňoval na nedostatky např. ve školství apod. I zde víme, že je to především o kvalitě lidí, kteří mají zabezpečovat efektivní čerpání dotací.

Obsah KP opět věcně koresponduje a je konzistentní s Národním programem reforem 2012, schváleným vládou ČR 25. dubna 2012. Koresponduje s novými zásadami postupu týkajícími se Paktu stability a růstu pro vypracování národních programů stability a národních konvergenčních programů.

Jednostranná preference fiskální konsolidace činěná až doposud a vládou ČR zamýšlená i do budoucna, a to zjevně na úkor všech ostatních cílů hospodářské politiky (ekonomického růstu, vysoké zaměstnanosti, nízké inflace atd.) se opakovaně ukazuje být kontraproduktivní.

Další výhrady:

  • neřeší otázku daňového výběru;
  • zhoršuje podnikatelské prostředí, snižuje konkurenceschopnost;
  • nezohledňuje dopad čerpání evropských dotací;
  • žádné prorůstové opatření.

 

 Děkuji za pozornost.