Vystoupení senátora Hajdy na 25. sněmu Agrární komory ČR v Olomouci

Vážené dámy,

Vážení pánové,

 

dovolte mi, abych Vás všechny srdečně pozdravil jménem Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu (VHZD) Senátu PČR.

Především chci v úvodu poděkovat Agrární komoře ČR za vynikající spolupráci v průběhu celého volebního období. Podle mého názoru volební program, který vládní koalice předložila, bude naplněn. Naopak v průběhu volebního období, jak vláda, tak i Parlament přijímala opatření pro řešení krizových situací jako např.: řešení zelené nafty pro živočišnou výrobu, řešení pro výpadek tržeb přes dotace na sucho apod. VHZD Senátu PČR vždy podpořil tyto kroky.

Výsledkem našeho společného úsilí je ekonomický výsledek roku 2016, tj. zisk ve výši cca 22 miliard Kč. Všechna pozitiva roku 2016 zdůraznili ve svých projevech prezident M. Toman a ministr zemědělství M. Jurečka, a proto je nebudu opakovat.

Náš výbor projednal a schválil 8 zemědělských zákonů, z nichž považuji za důležité tři, a to zákon o významné tržní síle, plemenářský zákon a vinohradnický zákon.

Dovolte mi ještě celkový pohled na problematiku venkova a zemědělství.

Chápeme problematiku zemědělství, lesnictví, potravinářství a venkovského prostoru jako komplexní systém, kde nelze od sebe oddělit funkce ekonomické, ekologické, krajinotvorné a funkce sociálně stabilizační. Soustředíme se především na obnovení funkce venkovského prostoru jako místa pro normální a plnohodnotný život, zajistit a podpořit vytváření nových pracovních míst přímo na venkově systémem daňových úlev v kombinaci s cílenými podporami z veřejných rozpočtů a podpůrných EU. Tím je především rozvoj a dostupnost služeb na venkově tak, aby se venkov stal přijatelným místem pro život především pro mladou generaci. Za jedno ze základních témat podpory života na venkově považujeme rozvoj a posílení dopravní obslužnosti.

 

 

Nelze hovořit pouze o pozitivech, a proto mi dovolte poukázat i na některé problémy:

  1. ÚHOS nedostatečně kontroluje uplatňování zákona o významné tržní síle, takže v nejbližších dnech se náš výbor bude tomuto problému věnovat;
  2. Zákon o prodeji půdy – přestože Agrární komora ČR předložila koncept, ten ale nebyl přijat a jaký je stav?

Místo toho, aby přednostní koupi a pronájem měli ti, kteří na půdě hospodaří, tvoří produkci, její nákup je doslova rájem pro překupníky, které výroba a zaměstnanost na vesnici nezajímá.

  1. Agrární komora ČR navrhla zásady nyní z marketingového fondu, který doposud nebyl realizován. Je to na škodu zemědělských producentů a buďme upřímní, pořád existuje vědomí „VŠAK ON TO ZA NÁS NĚKDO VYŘEŠÍ!“.
  2. Za další problém považujeme nárůst byrokracie.
  3. Proběhl nespočet seminářů k problematice sucha a řešení změn klimatických podmínek. Ale co se skutečně udělalo pro řešení podniků hospodařících ve vědecky doložených suchých lokalitách, je velmi málo:
  • nebyl vytvořen slibovaný Fond nepojistitelných rizik;
  • nejsou plně vytvořeny podmínky pro obnovu a budování závlah, jejichž budování ovlivní vztahy k půdě.

 

VHZD Senátu PČR se věnoval rovněž dalšímu rozvoji odborného školství včetně zajištění podmínek pro odbornou výuku – MŠMT ČR zapracovalo připomínky do nového školského zákona.

 

 

senátor Jan Hajda, v.r.

předseda Výboru pro hospodářství, zemědělství

a dopravu Senátu PČR