X. senátorský košt v Břeclavi

Dne 1.dubna 2016  přivítal již po desáté  Dělnický dům v Břeclavi účastníky tradičního „SENÁTORSKÉHO KOŠTU“, který pořádá senátor Ing. Jan Hajda.

Této tradiční akce se zúčastnil i  místopředseda Senátu P ČR Z. Škromach, poslanec Ing. J. Petrů a místostarosta města Břeclavi Ing. J. Válka.

Dalšími vzácnými hosty byli podivínský spisovatel Jan Kostrhun a vinařský odborník a básník Ing. C. Králík, který účastníkům přednesl svoji novou báseň o víně.

K dobré náladě přispěla svojí produkcí i cimbálová muzika KASANICA pod vedením  Věry Kunovové.