Zákon o katastru nemovitostí

Senát PČR na svém červnovém zasedání rovněž projednal návrh zákona o katastru nemovitostí, který nově upravuje zásady evidence nemovitostí a jejich zápisu (vkladu). Tento zákon navazuje na nový Občanský zákoník, který má platit od 1.1.2014. Právní účinky zápisu do katastru jsou stanoveny Občanským zákoníkem. Katastrální zákon však stanoví, že tyto účinky nastanou v okamžiku, kdy návrh na zápis došel ke katastrálnímu úřadu.

   Vzhledem k obavám veřejnosti z možnosti podvodných zápisů Senát zpřísnil tuto oblast. Všichni vlastníci budou do 20 dnů informováni o jakémkoliv návrhu na vklad týkající se jejich nemovitosti a toto musí písemně odsouhlasit.