Zákon o pohonných hmotách a zásadách distribuce schválen

Jedná se o návrh novely zákona o PHM se záměrem zamezit daňovým únikům, které dosahují až 8 mld. Kč ročně.

Stávající úprava registrace distributorů PHM je formalistická a vydání živnostenského listu je nárokové.

V České republice je cca 1750 distributorů, v okolních zemích 20 – 40. A z 1750 distributorů je cca 500 firem, které podvádí.

Proto se zpřísňují podmínky pro oprávnění osoby vykonávající činnost distribuce bezdlužnost, bezúhonnost, které bude provádět Generální ředitelství cel. Novou podmínkou je rovněž složení 20 mil. Kč kauce.

Zpravodajem byl senátor Ing. Jan Hajda, který  v roce 2010 uspořádal konferenci, na které upozornil na daňové úniky, které se do té doby neřešily.