Zamezení šedé ekonomice na trhu s vínem

Senátor Jan Hajda se dlouhodobě věnuje problematice zamezení šedé ekonomice na trhu s vínem.

V souvislosti s novelou zákona o vinohradnictví a vinařství intenzivně jedná s Generálním ředitelstvím cel, Ministerstvem financí ČR a Svazem vinařů ČR. Cílem těchto jednání je, aby do výše uvedené novely zákona byla zakomponována opatření, která budou eliminovat trh s neevidovaným vínem.

 

Podvodné dovozy negativně zasahují do ekonomiky poctivých moravských a českých vinařů. V současné době je na trhu k prodeji cca 100 mil. l neevidovaných vín, což představuje daňový únik, což v DPH představuje cca 2 mld. Kč a v daních z příjmu cca 4 mld. Kč.

 

Výše uvedené problémy mají eminentní zájem řešit taktéž Ministerstvo zemědělství ČR i Ministerstvo financí ČR. Problematiku intenzivně konzultují jak s vinaři, tak i s prodejci vín.