Zemědělci ani vinaři nechtějí zvyšovat ceny potravin a vína a tím zhoršovat ekonomickou situaci rodin v ČR

Pro zemědělci protestují ?

Dne 23. 5. 2012 k protestní akci zemědělci přistupují po selhání vyjednávání s vládou ČR nad otázkou zrušení vratky části spotřební daně na naftu a daňovým zatížením „tichého vína“. Vzhledem k tomu, že vláda zcela ignoruje názory zemědělské veřejnosti, rozhodli se zemědělci pro nenásilné protestní akce.

 

 

Jak zrušení zelené nafty zemědělce poškodí?

V zásadě všechny státy EU uplatňují vratku spotřební daně na naftu v oblasti zemědělství. Tím, že vláda ČR tento princip opustí, budou mít čeští zemědělci vyšší náklady oproti ostatním zemědělcům EU a sníží se tím jejich konkurenceschopnost na společném trhu EU. To povede i k růstu cen českých produktů a potravin.

 

Jak zrušení nulové spotřební daně poškodí české vinaře?

Zavedení nenulové sazby spotřební daně z tichého vína by znamenalo vážné poškození celého vinařského sektoru, část se vlivem nulové sazby v okolních státech přesune do zóny šedé ekonomiky. Vinaři a vinohradníci budou navíc zatížení novou administrativou. Tato opatření by fakticky vedlo k poklesu domácí produkce vína  také k poklesu zájmu spotřebitelů o moravská a česká vína.