Změna zákona o silničním provozu - hranice povinných zdravotních prohlídek u řidičů amatérů

Senát Parlamentu ČR na své 24. schůzi dne 18. července 2012 schválil návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který posunuje hranici povinných zdravotních prohlídek u řidičů amatérů z 60 na 68 let. Zákon v tuto chvíli je na cestě do Poslanecké sněmovny PČR.