Zmrzlinový den 2016 Břeclav

V neděli dne 26.června 2016 na osobní pozvání ředitele Domova seniorů v Břeclavi se senátor Ing. Jan Hajda se svým asistentem p. V. Rišicou  zúčastnili „ZMRZLINOVÉHO DNE „ kde za krásného slunečního počasí si senátor pohovořil s klienty a zaměstnanci . Po celou dobu návštěvy je doprovázel ředitel Domova seniorů p. PhDr. D. Malinkovič a jeho zástupkyně p. Ing. M. Pardovská.