Zpráva z jednání se zástupci MF a Svazem vinařů ČR.

Ve středu dne 18. července 20012 předseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR Jan Hajda jednal s I. náměstkem ministra  financí RNDr. Ladislavem Minčičem, CSc., MBA. a JUDr. Tiborem Nyitrayem, předsedou Svazu vinařů ČR ke spotřební dani z tichého vína.

Při jednání byly ujasněny vzájemné postoje, argumenty.

Závěr jednání:         

1) Do období připomínkového řízení k daňovým zákonům připraví Svaz vinařů ČR požadované analýzy.

2) Proběhne „kulatý stůl“ k uvedené problematice za účasti zástupců pivovarnictví a lihovarnictví. I těmto nejvíce vadí, že spotřební daň u tichého vína není.